Prawa wentylatorowe

Kiedy warunki, w jakich będzie pracował wirnik odbiegają od tych zawartych w programie (prędkość i średnica), poprawki powinny być wykonane za pomocą poniższych wzorów w odniesieniu do danych zawartych w programie.

W poniższych wzorach indeks "1" wskazuje wartość z programu (wykresu), a indeks "2" wartość która ma zostać obliczona.

Warunki:
Ciśnienie dynamiczne Pd [Pa] = [N/m˛]
Ciśnienie statyczne Ps [Pa]
Całkowite ciśnienie Pt [Pa]
Przepływ powietrza q [m³/s]
Temperatura powietrza t [°C]
Siła ciągu F [N] = [kgm/s˛]
Obroty silnika n [RPM]
Moc P [W]
Prędkość przepływu Vt [m/s]
Średnica d [m]
Gęstość [kg/m³]
Sprawność  
Przeliczanie obrotów silnika
Współczynnik "k"
(stosunek obrotów silnika wzorcowego do obrotów silnika badanego)
n2
 k =
n1
Przepływ powietrza:
q2 = q1 · k
Ciśnienie:
P2 = P1 · k2
Moc:
P2 = P1 · k3
Przeliczanie średnicy
Różnica średnicy powinna być ograniczona do +/- 10% w stosunku do średnicy wyjściowej, gdyż wzory te dadzą poprawne wyniki tylko dla odpowiednio zbliżonych rozmiarem wirników.
Współczynnik "k"
(stosunek średnicy wzorcowej do średnicy badanej)
d2
k =
d1
Przepływ powietrza:
q2 = q1 · k3
Ciśnienie:
P2 = P1 · k2
Moc:
P2 = P1 · k5
Przeliczanie temperatury
Współczynnik "k"
(stosunek temperatury wzorcowej do temperatury badanej)
T1
k =
; gdzie T = t + 273
T2
Przepływ powietrza jest niezależny od temperatury.

Ciśnienie:
P2 = P1 · k
Moc:
P2 = P1 · k
Inne przydatne wzory
Ciśnienie całkowite:
Pt = Ps + Pd
Siśnienie dynamiczne:
Prędkość przepływu:
Siła ciągu:
Sprawność (wydajność):