Wskazówki inżynierskie

Tutaj znajdą Państwo informacje o prawach wentylatorowych, wytyczne dotyczące montażu i wskazówki dotyczące doboru wirnika.

Prawa wentylatorowe
Kiedy warunki, w jakich będzie pracował wirnik odbiegają od tych zawartych w programie (prędkość i średnica), poprawki powinny być wykonane za pomocą poniższych wzorów w odniesieniu do danych zawartych w programie.

Dwustopniowe wirniki przeciwbieżne
Ilekroć istnieje potrzeba znacznego zwiększenia ciśnienia statycznego wirnika rozwiązaniem może być użycie wirników przeciwbieżnych.

Impeller mounting (pdf)
Artykuł na temat pozycji osiowej wirnika oraz typu wlotu w kontekście optymalnej wydajności. Tekst w języku angielskim.

Tools of the Blade (pdf)
Artykuł poruszający temat symulacji komputerowej CFD. Tekst w języku angielskim.

Dimensional Deviation of holes and shafts (pdf)
Potrzeba używania relatywnie ciasnej średnicy otworu w standardowych piastach dla silników elektrycznych jest bardzo często poruszaną kwestią. Artukuł wyjaśnia to zagadnienie dajać wskazówki do rozwiązania powiązanych z nim problemów. Tekst w języku angielskim.