Dwustopniowe układy/zestawy przeciwbieżne

Zestaw wirników przeciwbieżnych składa się z dwóch wirników ustawionych naprzeciwko siebie, obracających się przeciwbieżnie.Zalety rozwiązania
  • Wirniki przeciwbieżne mogą pracować przy ok. 2-3 krotnie większym ciśnieniu statycznym niż pojedynczy wirnik o tej samej średnicy obracający się z tą samą prędkością.
  • Układ pobiera ok 5-10% mniej energii i jest cichszy niż pojedynczy wirnik wykonujący tą samą pracę przy jednakowej średnicy.
  • Układ przeciwbieżny generuje rónoległy strumień powietrza pozbawiony turbulencji podczas gdy pojedynczy wirnik wyrzuca strumień rotacyjny z turbulencjami.
W czasie pracy
Wydajność może być regulowana poprzez zatrzymanie jednego wirnika na obrotach jałowych. Możliwa jest bezstratna redukcja przepływu o 35% oraz mocy o 50%.
W razie konieczności istnieje możliwość dołączenia kolejnych wirników, jeśli układ przeciwbieżny nie generuje odpowiedniego sprężu.

Dobór
Wirniki przeciwbieżne dobierane są ze standardej oferty wirników, która zapewnia dużą liczbę możliwych kombinacji. Program Multi-Wing Optimiser jest w stanie wygenerować indywidualne wykresy wydajności dla każdej prędkości obrotowej. Dane te pochodzą z doświadczalnych testów wykonywanych w tunelu powietrznym.